Угода користувача (публічна оферта)


УВАГА: Ознайомтеся з користувацькою угодою до початку користування сторінці https://top-rating.com.ua/. Використовування сайт автоматично означатиме Вашу згоду з умовами нашої користувацької угоди, а також з необхідністю їх дотримання.

Якщо Ви не згодні з умовами угоди користувача, не використовуйте сторінці https://top-rating.com.ua/.

 

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією «https://top-rating.com.ua/», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-портал, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному сторінці Продавця «https://top-rating.com.ua/».

 

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на сторінці.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «послуга» - надання текста з відзнакою;

* «Інтернет-портал» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для надання чи реалізації послуги, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, що реалізує послугу, що представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку послуг, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Послуги, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Послугу на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-порталі, у тому числі:

- Добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-порталі;

- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-порталі;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-порталі;

- обробка та виконання замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-які послуги, представлені на сторінці https://top-rating.com.ua/.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності послуги на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (відповівши в чаті).

4.4. За відсутності послуги Покупець має право замінити його послуги аналогічною моделлю, відмовитися від цієї послуги, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Оплата онлайн

5.1. Оплата здійснюється перед отриманням послуги, та сплачується онлайн в гривнях.

5.2. При надходженні коштів Інтернет-портал залишає за собою право анулювати замовлення.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно сплатити та отримати послугу на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- Оформити замовлення в Інтернет-порталі;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Змінений виробником зовнішній вигляд Послуги;

- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

- за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та проведення оплати), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-портал залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його попередньої публікації на сторінці.

9.2. Інтернет-портал створено для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати послуги) Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-порталі замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"

9.6. Використання ресурсу Інтернет-порталу для попереднього перегляду послуги та для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-портал використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки послуги, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення послуги належної якості

10.1. Повернення послуги до Інтернет-порталу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення послуги до Інтернет-порталу здійснюється поверненням коштів.

10.3. При поверненні Покупцем послуги належної якості Інтернет-портал повертає йому сплачену за послуги грошову суму за фактом повернення послуги за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-порталу.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки послуги шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що сторінка https://top-rating.com.ua/, має право відповідно до законодавством України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реалізації послуги.

Зв'яжіться з нами, якщо у вас залишилися питання: